Obchodné podmienky

Spôsoby objednávania

Objednávať tovar je možné on-line na našom webe www.viazanie-diplomoviek.com. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky na Vami uvedený e-mail.

Ak nie je možné zrealizovať online objednávku, môžete ju zaslať na e-mail: diplomovky@plotbase.sk, kde uvediete presný názov tovaru (najmä typ viazania, prípadne farbu dosiek a farbu razeného textu), počet objednaných kusov, požadovaný termín vyhotovenia (napr. do 24 hodín), spôsob vyzdvihnutia, alebo adresu doručenia (kuriér), meno kontaktnej osoby a telefónne číslo. Ako prílohu do e-mailu vložte dokument, ktorý sa bude tlačiť vo formáte .DOC, .DOCX, odporúčame však formát .PDF, ktorý je pre tlač ideálny a bezproblémový.

UPOZORNENIE: Správnosť výtlačku garantujeme iba pri formáte .PDF!

Spôsob doručenia, alebo vyzdvihnutia

Objednávku je možné vyzdvihnúť osobne na adrese Pečnianska 5, 851 01 Bratislava (vchod na prízemí - pod terasou). Úhradu pri osobnom odbere je možné realizovať iba v hotovosti.

Tovar tiež rozposielame v rámci celej Slovenskej republiky. Pri doručení kuriérskou spoločnosťou skontrolujte, či nie je náhodou obal zjavne poškodený - v tom prípade zásielku nepreberajte a bezodkladne nás kontaktujte e-mailom, alebo telefonicky.

Povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek nezrovnalosti nás kontaktovať. Zásielku nepreberajte, najmä ak je obal zjavne poškodený!
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Ceny tovaru

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane DPH. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Dodacie podmienky

Tovar zasielame v termíne uvedenom v objednávke. V prípade, že termín z akéhokoľvek dôvodu nebudeme schopní dodržať, budeme Vás informovať telefonicky alebo mailom.

Záručná doba

Na predávaný tovar, ak nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Firma ručí zákazníkovi za:
1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
4. priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

Firma nenesie zodpovednosť za:
1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér alebo pošta)
2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
3. obsahovú náplň vytlačených dokumentov

Reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu si môžte uplatniť aj osobne v sídle firmy na Košickej ul. č.6 v Bratislave.